Партньори

choreo connection

20% отстъпка

move forward cover

Някои от партньори ни предлагат отстъпки за своите събития, ако имате пропуск за нашия танцов лагер.