Ние сме “Bring that Beat Back“

Най-големият образователен кемп на територията на България.

An opportunity for development on all levels, supported by the incredible teachers and the warm energy of Varna. This whole experience combines the enthusiasm of dancers from all over the world who come together in a captivating location. Come, immerse yourself, and have a chance to feel our emotion!

Нашата мисия

We don’t want to restrict ourselves to just dancing but rather diversify outside of it. We want to be artists, not just dancers. This adventure is not defined by just the classes – it‘s in all those little moments we get to experience together outside the hall – walks on the beach, deep conversations, unforgettable parties and numerous new friendships.

Нашата цел

Първоначалната идея е не само да получаваме, а и да даваме. Позитивна емоция, семейна атмосфера, знания и неограничени изживявания са сред нещата, които ви гарантираме. Чрез даването си ние искаме да разпространим една магия, която да протече дори измежду тези, които не са присъствали.